Obezitenin derecesini belirlemek için Vücut Kitle İndeksi (VKİ) kullanılır. VKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m) karesine (VKİ=kg/m2) bölünmesiyle elde edilir. VKİ’ye göre zayıflık, fazla kiloluluk ve obezite sınırlandırılması vardır.

Vücut kitle indeksiniz 25.99’un üstünde çıktıysa bu size uyarıcı bir sinyaldir, yani fazla kilolu gruba girdiniz demektir.

30’u bulan vücut kitle indeksi ise aşırı kilolu yani obez gruptasınız demektir. Bu sınıflandırma kas kitlesi fazla olan kişilerde (Vücut geliştirmecilerde ve profesyonel sporcularda) çok geçerli değildir.

Bu hesaplamanın önemi sağlık sorunları açısından risk gruplarını belirleyerek, tedavi çözümleri konusunda akılcı çözümler sunulmasına yardımcı olmasıdır.

BMI Calculator
Use this calculator to check your body mass index (BMI).
Height
cm.
Please enter value between 125 and 225.
Weight
kg.
Please enter value between 10.0 and 500.0 ( one decimal ).
Height
ft.
in.
Please enter value between 4.2 and 7.3
Weight
lb.
st.
Please enter value between 22.0 and 1000.0 ( one decimal ).
Calculate BMI
Use this calculator to check your body mass index (BMI), which can be a helpful tool in determining your weight category. Or, use it to calculate your child’s BMI.