Obezitenin derecesini belirlemek için Vücut Kitle İndeksi (VKİ) kullanılır. VKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m) karesine (VKİ=kg/m2) bölünmesiyle elde edilir. VKİ’ye göre zayıflık, fazla kiloluluk ve obezite sınırlandırılması vardır.

Vücut kitle indeksiniz 25.99’un üstünde çıktıysa bu size uyarıcı bir sinyaldir, yani fazla kilolu gruba girdiniz demektir.

30’u bulan vücut kitle indeksi ise aşırı kilolu yani obez gruptasınız demektir. Bu sınıflandırma kas kitlesi fazla olan kişilerde (Vücut geliştirmecilerde ve profesyonel sporcularda) çok geçerli değildir.

Bu hesaplamanın önemi sağlık sorunları açısından risk gruplarını belirleyerek, tedavi çözümleri konusunda akılcı çözümler sunulmasına yardımcı olmasıdır.