Şeker hastalığı ameliyatları son dönemde popülerlik kazanmıştır. 

Bu ameliyatların da şeker hastalığına olan etkisi SADI-S (Duodenal switch) gibi diğer ameliyatlara göre daha fazladır. Transit bipartisyon (Şeker hastalığı ameliyatı) mide küçültme ameliyatı ile başlar. 

Sonrasında mide çıkışına ince bağırsağın son kısmı birleştirilir. Diğer mide baypasslarından farkı gıdanın bir kısmının ince bağırsağın ilk kısımlarında geçmesine müsaade etmesidir. 

Ameliyatın son safhasında her ilk ve son ince barsak kısımları kendi aralarında birleştirilirler. Böylelikle gıda emilim bozuklukları önlenmiş olur.

SADI-S (Duodenal switch) ve transit bipartisyonda (Şeker hastalığı ameliyatı) uzun dönemde vitamin ve element bozuklukları görülebileceği için sıkı doktor ve diyetisyen takibi gerekmektedir. 

Birçok noktadan gıdanın normal gidiş yoluna müdahale edildiği için obezite cerrahisinde ilk seçenek olmamalıdır. Sadece obezitenin getirdiği şeker hastalığından bünyesi çok yıpranmış ve ivedi olarak bundan kurtulması gereken hastalara saklanmalıdır.